Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

               Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κατάρτιση με θέμα

Ετερότητα στο Σχολείο και στην Κοινωνία

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 15/06/2020 Καταληκτική ημερομηνία: 20/07/2020

Διάρκεια 450 ώρες και πραγματοποιείται εξ' αποστάσεως.

Δύο (2) μόρια για διορισμό στην Εκπαίδευση (σύμφωνα με το ΦΕΚ A 13 / 29.01.2019 και με τον Νόμο 4589/2019)

Μισό (0,5) μόριο για οποιοδήποτε στέλεχος εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ΦΕΚ A 102 / 12.06.2018 και με τον Νόμο 4547/2018)

Περισσότερες Πληροφορίες

Κατάρτιση με θέμα

Μάρκετινγκ και Πωλήσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διάρκεια 33 ώρες και πραγματοποιείται εξ' αποστάσεως.

Παράταση αιτήσεων εως 25/05/2020

Περισσότερες Πληροφορίες Κάνε αίτηση τώρα

Κατάρτιση με θέμα

Σύγχρονο Μάνατζμεντ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διάρκεια 33 ώρες και πραγματοποιείται εξ' αποστάσεως.

Παράταση αιτήσεων εως 25/05/2020

Περισσότερες Πληροφορίες Κάνε αίτηση τώρα

Κατάρτιση με θέμα

Επιχειρηματικότητα, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, και Επιχειρηματικό Σχέδιο

Διάρκεια 33 ώρες και πραγματοποιείται εξ' αποστάσεως.

Παράταση αιτήσεων εως 25/05/2020

Περισσότερες Πληροφορίες Κάνε αίτηση τώρα

Νέα Προγράμματα

Δείτε αναλυτικά τα νέα προγράμματα που προσφέρονται.


Πρόγραμμα 1

Σύγχρονη Μετανάστευση και Πρόσφυγες στην Ελλάδα

Διάρκεια 39 ώρες και πραγματοποιείται εξ' αποστάσεως.
Πρόγραμμα 2

Σύγχρονο Μάνατζμεντ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διάρκεια 33 ώρες και πραγματοποιείται εξ' αποστάσεως.

Πρόγραμμα 3

Επιχειρηματικότητα, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, και Επιχειρηματικό Σχέδιο

Διάρκεια 33 ώρες και πραγματοποιείται εξ' αποστάσεως.

Πρόγραμμα 4

Μάρκετινγκ και Πωλήσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διάρκεια 33 ώρες και πραγματοποιείται εξ' αποστάσεως.

Δες όλα τα προγράμματα

Back to Top